Om å skaffe kreditt til lav kostnad

Hastverk er alltid lastverk når du skal finne det billigste forbrukslånet. Vårt mantra er at det aldri lønner seg å hoppe på det første tilbudet. Her er oppskriften og forklaringen du trenger for å unngå at lånet blir dyrere enn nødvendig.

Før vi går igjennom hvilke steg du kan ta for å få billigste forbrukslån, må vi se på hva de laveste og høyeste kostnaden er. Vi skal også gi en kort forklaring på hvordan bankene regner ut hvert enkelt rentetilbud.

Billig versus dyrt forbrukslån

Nesten alle banker har både lave og høye nominelle renter. Rentetilbudene varierer fra kunde til kunde, og er i tillegg avhengig av lånesummen. Store lån har vanligvis lavere renter enn mindre lån. Et typisk eksempel er OPP Finans. Deres forbrukslån er på mellom 10 000 og 500 000 kroner. De laveste nominelle rentene er per i dag 7,50%, og de høyeste hele 21,40%. De effektive rentene er nominelle renter pluss gebyrer.

Tar du opp et forbrukslån hos OPP Finans på minste lånesum, kan du ikke regne med å få de laveste rentene. Det samme gjelder i motsatte tilfeller. Store lånesummer har sjelden de høyeste rentene. Hva som er billig må ses i forhold til både lånesummen, og i forhold til hvem kunden er. Generelt sett kan vi si at lånet er rimelig dersom rentene er lavere enn gjennomsnittet. Dette gjennomsnittet ser vi i det såkalte låneeksempelet bankene er pliktige til å oppgi på tilbudssidene sine.

Bankene gir individuelle rentetilbud

Nå blir det mye lettere å betale i butikken med mobilen! 🙂

Kundene får nemlig rentetilbud basert på en individuell vurdering. Bankene ser først og fremst på kredittscoren og betalingsevnen din. Lav (dårlig) kredittscore teller negativt når banken fastsetter rentetilbudet, og kan i verste fall føre til avslag på søknaden. Betalingsevnen din har også mye å si. Er denne også god vil rentene normalt bli bedre.

I tillegg må bankene forholde seg til retningslinjer fra Finanstilsynet. De tilsier blant annet at:

 • Låntakeren skal ha nok penger til normalt livsopphold
 • Låntakeren skal ikke ha en total gjeld som overstiger 5 ganger årsinntekten
 • Dersom forbrukslånet fører til at de månedlige utgiftene blir høye i forhold til inntektene, vil dette innvirke på lånesummen du kan få tildelt.

6 steg for å finne de beste lånetilbudene

De seks neste paragrafene går igjennom de viktigste grepene du tar for å få det billigste forbrukslånet. De fleste av disse vil være aktuelle også når du søker om boliglån, lån til kjøretøy, eller noe annet du trenger å få finansiert.

Få oversikt over bankene

Skaff deg god oversikt over alle aktuelle banker. Det vil si de aktørene som har forbrukslån på den størrelsen du trenger. Det er ingen grunn til å kaste bort tid på en bank som har lånegrense på 100 000 kroner, dersom ditt lånebehov er 150 000 kroner.

Låneportaler og informasjonssider som forbrukslån.no er gull i denne sammenhengen. Du kan også bruke Finansportalens oversikt. Ikke heng deg for mye opp i hvilke renter og gebyrer hver enkelt bank averterer. Disse er som vi diskuterte lengre opp kun retningsgivende, og ditt rentetilbud blir utarbeidet individuelt.

Skaff så mange tilbud som mulig

Når du har oversikt over bankene med lånesummer som dekker behovet ditt, sett i gang og søk. Tilbudene du får er uforpliktende. Bankene kommer ikke til å mase for å få deg til å velge deres lån. Tilbudene har i tillegg som regel 30 dagers gyldighet, så du har god tid til å bestemme deg.

Det tar ikke lange tiden å sende søknadene til hver enkelt bank. Har du en god oversiktsside, vil du også kunne klikke deg direkte til hver banks søknadsskjema. Du kan i tillegg vurdere å bruke en lånemegler for å fremskaffe tilbudene på dine vegne. Tjenestene til meglerne er gratis, og ofte fremskaffer de bedre rentetilbud enn søkeren klarer selv.

Søk sammen med ektefellen eller samboeren

Nesten alle banker med forbrukslån aksepterer at to personer låner pengene sammen. Dette kalles å ha en medlåner eller medlåntaker. Juridisk vil dette si at begge partene har lik rett til pengene, og begge er også ansvarlige for tilbakebetalingen. Det siste her gir bankene en økt sikkerhet mot at lånet misligholdes. Derfor gir de ofte bedre rentetilbud enn om en person søker alene.

Det er viktig å være klar over det juridiske ansvaret som medlåner. De fleste kunderådgivere i bankene (og advokater for den saks skyld) anbefaler at medlåneren er ektefelle eller samboer. Da reduseres risikoen for at det oppstår uenighet om tilbakebetalingen. i tillegg er det enklere for personer med felles økonomi å fordele skattefradraget for gjeldsrentene hensiktsmessig.

Velg riktig tilbud

Det riktige tilbudet er ikke nødvendigvis det forbrukslånet med den laveste nominelle rentesatsen. Er gebyrene høyere enn hos andre banker, vil rentefordelen kanskje spises opp. Se alltid på hva totalkostnadene blir den dagen lånet er helt nedbetalt. For å kunne sammenligne må alle søknadene dine være like på lånesummen, og på tilbakebetalingstiden.

Unngå å dra på deg ekstra gebyrer og renter

Tilleggstjenestene hos bankene varierer. Noen har så godt som ingen slingringsmonn, mens andre tilbyr både betalingsutsettelser og avdragsfrie måneder. Selv om det kan være fristende å droppe avdraget når utgiftene er høye, så bør dette unngås. Gjelden vil bli rentebærende lengre, og dermed blir lånet dyrere til slutt. Du må også betale gebyrer for å få betalingsutsettelser og avdragsfritak.

Unngå også låneforsikring dersom du ikke er helt sikker på at du trenger det. Forsikringen er mest aktuell for personer med usikker arbeidssituasjon, eller med sykdomshistorikk som tilsier at inntektene kan komme til å svikte.

Sørg for å betale avdragene i tide. Du får automatisk purregebyr dersom du er for sen, og ofte forsinkelsesrenter på toppen.

Prøv å forbedre kredittscoren

Det siste punktet er å prøve å forbedre kredittscoren, men her må du ta tiden til hjelp. Det i seg selv er ofte et problem fordi de fleste som tar opp forbrukslån har noe hast med å skaffe pengene. Likevel bør det nevnes, for her er det store summer å spare. Dette gjelder ikke bare for forbrukslån, men også andre lånetyper. Alle banker, uansett lån, ser på betalingshistorikken og betalingsevnen din. Jo mer attraktiv og sikker du er som kunde, desto bedre blir rentene.

De viktigste grepene:

 • Sørg for å aldri ha mye gjeld fra kredittkort. Betal alltid hele kredittregninga dersom du bruker slike kort.
 • Reduser antall lån. Har du flere små forbrukslån, refinansier de inn i ett større lån.
 • Betal ned gjeld. Jo mindre gjeld du har, desto bedre betalingsevne får du.
 • Sørg for stabil inntekt. Er du for eksempel selvstendig næringsdrivende, ta ut samme sum i lønn hver måned, selv om omsetningen er variabel.
 • Unngå ukurante styreverv. Dersom du er styremedlem i et selskap med dårlig kredittscore, blir din egen score skadelidende.
 • Ikke bytt adresse for ofte. Hyppige adresseendringer virker negativt på kredittscoren.
 • Betal alltid avdrag i tide. Stadig forsinkede regningsbetalinger virker negativt.
 • Betal i tide så unngår du også inkassosaker.Sky inkasso og betalingsanmerkninger som pesten.

Oppsummert – 6 steg til billigste forbrukslån

Vi kan gi en slags konklusjon med en enkel huskeliste.

Slik blir forbrukslånet billigere:

 • Forbedre kredittscoren om du kan.
 • Skaff deg oversikt over aktuelle banker.
 • Innhent mange tilbud. Vurder å bruke en lånemegler.
 • Søk sammen med partneren din om dere allerede har felles økonomi.
 • Velg tilbudet med laveste totalkostnader.
 • Unngå ekstratjenester dersom du kan.

Husk også at det er kostnadsfritt å betale ned raskere på lånet enn det du avtalte opprinnelig. Det samme gjelder om du skulle få råd til å innfri lånet i sin helhet før tiden. Spør alltid banken før du overfører ekstra, da de har ulike rutiner på disse punktene.