Best i test – lån uten sikkerhet

Vi har foretatt en uformell kåring av det vi mener er markedets beste lån uten sikkerhet i ulike kategorier. Du må ta kåringen med en klype salt, noe vi forklarer nærmere i artikkelen. Likevel tør vi påstå at våre vurderinger gir en god pekepinn på hvilke faktorer du bør være oppmerksom på når du ser etter et gunstig forbrukslån.

Kategorier av forbrukslån

For å kunne si noe om hvilke forbrukslån som er de beste, må vi ha en fornuftig inndeling i typene lån. Betegnelsene som bankene bruker er ikke alltid like brukbare, da to forskjellige banker kan bruke ulike navn på nøyaktig samme lånetype.

For eksempel kalles kontokreditten du kan få hos Komplett Bank en brukskreditt, mens hos Instabank kaller de en tilsvarende kreditt for fleksibelt lån. I stedet fokuserer vi på lånesum, formål, og hvordan rentene belastes når vi kategoriserer. Da kommer vi frem til følgende inndeling:

  • Store forbrukslån – lånesummer fra 50 000 til 600 000 kroner
  • Smålån – lånesummer fra 10 000 til 50 000 kroner
  • Mikrolån – lånesummer fra 1 000 til 10 000 kroner
  • Fleksibelt lån/brukskreditt – kreditt der du betaler renter kun for det du bruker av lånerammen
  • Forbrukslån til refinansiering – vanlig nedbetalingslån som brukes til å bli kvitt dyrere gjeld

I tillegg kunne vi sett på ulike tilbud på forbrukslån med sikkerhet. Disse finnes kun hos et fåtall banker. Målgruppen for de pantesikrede lånene er fortrinnsvis personer som har betalingsanmerkning, og som trenger lån for å kvitte seg med gjeldsproblemer. Dette er et såpass begrenset marked at vi har valgt å droppe kategorien i denne sammenligningen.

Hva vi vektlegger

Nedenfor ser du en beskrivelse av de fire faktorene vi fokuserer på når vi bedømmer de ulike lånetilbudene.

Nominelle renter

Rentene på de fleste forbrukslån fastsettes individuelt for hver enkelt søker. Derfor er det ikke like enkelt å slå fast hvilken bank som er billigst. Det vi imidlertid kan se på er mulighetene for lave renter, det vil si hva som er den laveste nominelle rentesatsen hos hver enkelt bank. Vi kan også se på gjennomsnittsrenten som er utregnet og oppgitt i det lovpålagte låneeksempelet.

Gebyrene på forbrukslånet

Gebyrene har innvirkning på de effektive rentene, og må med i vurderingene. Likevel skal en være oppmerksom på at om en bank averterer med gebyrfrie lån, er det ikke sikkert deres tilbud er det billigste. Det igjen vil avhenge av hvilke nominelle renter de tilbyr. Prisene på gebyrene blir avgjørende dersom de nominelle rentetilbudene er helt like.

Tilleggstjenester

Andre muligheter med lånet må også vurderes. Selv om det ikke er nødvendig i så mange tilfeller, mener vi det teller positivt om banken tilbyr låneforsikring. Det er også bra om banken aksepterer medlåntaker.

Om banken tilbyr avdragsfrie måneder eller betalingsutsettelse er både positivt og negativt. Positivt for de som eventuelt sliter økonomisk over en kort periode, men negativt for de som tyr til dette uten å egentlig ha behov. Å utsette nedbetaling er noe som alltid medfører større totalkostnader på lånet.

Kundeservice hos banken

Bankens seriøsitet vises også i hvilken kundeservice de tilbyr. Her blir det en skjønnsmessig vurdering, da service er vanskelig å kvantifisere. Noen faktorer kan likevel sammenlignes, for eksempel bankens åpningstid og tilgjengelighet, priser på gebyrer for ekstratjenester, og hvor informative bankens nettsider er. Hvor effektiv banken er med behandling av søknader, og utbetaling av innvilgede lån er også noe som kan sammenlignes.

Hvem har de beste tilbudene

Nedenfor finner du våre endelige vurderinger. Husk at det er gode muligheter for at du selv finner et bedre lånetilbud i andre banker. Dette på grunn av den individuelle vurderingen bankene alltid foretar for hver enkelt søker. De som er på utkikk etter kredittkort bør heller sjekke ut denne nettportalen.

De ser blant annet på kredittscoren og betalingsevnen, og gir rentetilbud basert på disse faktorene. Derfor kan naboen din få et bedre tilbud enn deg, eller omvendt, selv om dere søkte om akkurat samme lånesum i samme bank.

Konklusjonen er nok at det alltid lønner seg å innhente flere lånetilbud før du bestemmer deg, men at det samtidig er banker du ikke kommer utenom når du  skal sende av sted flere søknader.

For de som behøver større beløp

Denne kategorien er den vanskeligste å kåre en vinner i. Det finnes 7-8 banker som alle tilbyr lån på inntil 500 000 kroner, og betingelsene er ofte ganske like. Skillet går gjerne på om de aksepterer medlåntaker, tilbyr avdragsutsettelse, og om de har låneforsikring å by på.

Vår vinner er den banken som faktisk har laveste lånegrense innenfor kategorien, nemlig Ikano Bank. Der får du lånt inntil 400 000 kroner, altså hundre tusen mindre enn hos konkurrentene. Det mener vi spiller liten rolle, da de færreste tar opp så store forbrukslån. Den maksimale nedbetalingstiden er tross alt fem år uansett, og lån på flere hundre tusen kan være vanskelige å betjene så raskt.

Ekstern lenke: Sju tips for betre økonomi i 2019 – NRK.no.

Ikano utpeker seg først og fremst fordi deres høyeste nominelle rente er langt lavere enn hos de fleste konkurrenter. Personer som ikke har spesielt god kredittscore vil dermed normalt slippe rimeligere unna med lån hos Ikano. Det gjenspeiles også i at bankens gjennomsnittsrente er lavere enn hos de fleste sammenlignbare banker.

Beste smålån i Norge

Vinneren her er ganske enkel å utpeke. Santander Consumer Bank har forbrukslån på inntil 350 000 kroner, men den magiske grensa i banken går på 75 000 kroner. Låner du under dette beløpet slipper du nemlig både etableringsgebyr og terminomkostninger. Det vil utgjøre ganske mye på de effektive rentene. I tillegg har banken konkurransedyktige nominelle renter også på mindre lånestørrelser.

Samlet sett, der vi tar med at banken yter meget god service, og tilbyr relevante tilleggsprodukter, gjør at du ikke kommer utenom Santader når lånebehovet er begrenset.

Mikrolån – Anbefales ikke

Mikrolån bør egentlig unngås, da disse lånene er de desidert dyreste rent prosentmessig. Hos noen aktører finner vi årsrenter på flere hundre prosent, for eksempel Folkia. Sluttsummen blir ikke nødvendigvis så høy så lenge du innfrir lånet like raskt som avtalt, noe som ofte betyr innen én eller to måneder.

Problemet er at disse lånene blir grusomt dyre det øyeblikket du er forsinket med nedbetalingen av en eller annen grunn. Personer med store gjeldsproblemer har ofte slike mikrolån, gjerne i kombinasjon med uvettig bruk av kredittkort.

Siden du kan få lån fra 5 000 kroner hos Bank Norwegian, kårer vi banken til vinner i denne kategorien. Sannsynligheten for å komme billigere unna enn hos aktører som Folkia og Ferratum er høy.

Er lånebehovet ditt enda lavere enn 5 000 kroner bør du definitivt vurdere å ta en ny tenkerunde. Så små lån kan koste deg 1 500 kroner eller mer, og du må betale tilbake innen kun kort tid. Slike pengebehov bør de fleste klare å løse uten å måtte ty til lån.

Brukskreditter er en sekundærløsning

Om vi ser bort fra sparebankenes kredittlån er det strengt tatt kun to banker med adekvate tilbud i denne kategorien. Dette er Komplett Bank og Instabank. Detaljene på kredittene deres er ganske like. Begge har brukskreditt på inntil 500 000 kroner, med omtrent 7,90% som laveste rente du kan oppnå. Begge banker har god kundeservice og tilbyr noenlunde de samme tilleggstjenestene.

De skiller seg imidlertid på et par små punkter som kan være avgjørende. Instabank har for det første et fast etableringsgebyr på 900 kroner, mens hos Komplett Bank er gebyret mellom 450 og 1 990 kroner. Komplett differensierer dette gebyret i forhold til hvor stor låneramme du søker om. Du kan komme rimeligere ut enn hos Instabank, men kun på de minste lånestørrelsene.

Søker du om en høy låneramme hos begge banker, er gebyret mer enn dobbelt så dyrt hos Komplett. I tillegg har Instabank noe lavere gjennomsnittsrente. Derfor mener vi Instabank tar en knepen seier i denne kategorien.

Ekstern lenke: Kan de ikke bare spise aksjer? – Dagsavisen.no.

Når formålet er å refinansiere

Strengt tatt kunne vi hoppet over denne kategorien. Alle forbrukslån kan naturligvis brukes til å refinansiere annen gjeld. Dermed er det naturlig at det beste store forbrukslånet også er det beste lånet til dette formålet.

Årsaken til at vi tar med denne kategorien skyldes rett og slett at betingelsene i Bank Norwegian nylig ble endret. Der slipper du nå etableringsgebyret på 950 kroner så lenge lånet skal brukes til å refinansiere dyrere gjeld. Er lånesummen noenlunde lav vil sjansene dermed være gode for at Bank Norwegians tilbud har de beste effektive rentene. Skal du med andre ord refinansiere gjeld, kommer du ikke utenom denne banken.